Toelichting

--

Kwaliteit

Er zijn campagnes uitgevoerd tijdens de Week van de Toegankelijkheid, de Regenboogweek en de Week tegen Eenzaamheid. Twee keer is er een filmavond met nagesprek geweest (thema's: LHBTi en vluchtelingen). In de huis-aan-huis bladen zijn zeven edities van de themapagina 'Iedereen doet mee' gepubliceerd en vier edities van de coronaspecials 'Zorg voor elkaar'. De toegankelijke pdf's van deze pagina's staan op gooisemeren.nl/iedereendoetmee