Toelichting

--

Kwaliteit

Twee keer per jaar legt de Rijksoverheid iedere gemeente een taakstelling huisvesting statushouders op. Voor de 1e helft 2020 (januari-juni) was het aantal te huisvesten statushouders 18 personen voor onze gemeente, De 2e helft van 2020 was het aantal te huisvesten statushouders 22 personen.  Aan het eind van 2020 hebben de gezamenlijke corporaties 46 statushouders kunnen huisvesten. Dit betekent dat we in 2021 al een lichte voorsprong hebben.