Toelichting

--

Kwaliteit

Dagelijks worden er kleinschalige werkzaamheden verricht binnen het beheerareaal van de gemeente Gooise Meren. Het gaat hierbij om het herstellen van gebreken aan de weg, bijvoorbeeld trottoirtegels die door wortelgroei omhoog zijn gedrukt of het herstellen van oneffenheden in het straatwerk zodat er geen water meer op straat blijft staan. Veelal worden dit soort werkzaamheden uitgevoerd op basis van klachten, gemeld door de eigen dienst, weggebruikers of door inwoners. Het gaat hierbij dus om het herstellen van lokale schades, waarvan de omvang niet groot genoeg is om over te gaan tot grootschalig onderhoud. Het reguliere planmatige onderhoud van het areaal wegen wordt systematisch beheerd. Op basis van vastgestelde kwaliteitscriteria en reguliere inspecties wordt vastgesteld welke beheermaatregelen nodig zijn. Vanuit het oogpunt van aansprakelijkheid is dit ook noodzakelijk. In 2020 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de hand van de laatste inspectiegegevens.