Toelichting

--

Kwaliteit

In het regionale project soepele overgang is geïnventariseerd welke extra ondersteuning jongeren nodig kunnen hebben bij de overgang naar volwassenheid. Jongeren die deze extra ondersteuning nodig hebben voor de overgang naar volwassenheid krijgen dit volgens de aanpak Plan 18. Wij hebben aanbieders ingekocht die deze ondersteuning kunnen bieden. Ook hebben we op onze website de informatie over Plan 18 geactualiseerd: https://gooisemeren.nl/jeugd-en-onderwijs/plan-18/.