Toelichting

--

Kwaliteit

Eind 2019 is een pilot gestart om het intakegesprek, met zowel de nieuwe statushouders als met de statushouders die al enige tijd in Gooise Meren zijn, te verbreden naar ook het onderwerp 'Werk' (plan van aanpak). De pilot houdt in dat de gemeentelijke specialisten participatie in teamverband werken met een zogenaamde 'sociaal makelaar'. De sociaal makelaar vervult de brugfunctie tussen de statushoudersgemeenschap en de gemeente. Deze nieuwe manier van werken werpt nu al z'n vruchten af. De evaluatie van de pilot is medio november 2020 ter kennisneming aan de raad gestuurd. De positieve resultaten van deze pilot zetten wij voort in bestaand participatiebeleid en verbinden we aan de nieuwe taken vanwege de nieuwe Wet Inburgering.