Toelichting

--

Kwaliteit

Dit project ligt op schema. Taxaties van de verschillende objecten zijn uitgevoerd en besproken met de betreffende verenigingen. Het voorstel harmonisatiebeleid voor buitensportaccommodaties is eind 2020 aan de raad ter besluitvorming aangeboden.