Toelichting

--

Kwaliteit

Het college voert een duurzaam financieel beleid. We gaan zorgvuldig en zuinig om met de middelen die we tot onze beschikking hebben gekregen om taken uit te voeren. De begrotingsscan is een van de maatregelen die we hiervoor gebruiken. Het gemeentebreed monitoren en sturen van onderbestedingen past bij ons beleid om de financiële huishouding op orde te houden.
Jaarlijks maken wij voorafgaand aan de totstandkoming van de begroting een begrotingsscan. Hierdoor krijgen wij meerjarig (met terugwerkende kracht) inzicht in de ontwikkeling van de verschillende budgetten, zonder dat dit ten koste gaat van de afgesproken onderliggende gemeentelijke activiteiten. Dit instrument is toegepast bij de totstandkoming van de Programmabegroting 2020-2023, waarbij het begrotingstotaal met ongeveer 0,5% is verlaagd. De activiteiten konden in 2020 binnen die verlaagde budgetten worden uitgevoerd.