Toelichting

--

Kwaliteit

Dit is een onderdeel van de reguliere werkprocessen. Bij bewonersinitiatieven stimuleren wij dat het initiatief niet beperkt blijft tot een nieuwe aanleg maar dat juist ook een deel van het toekomstige beheer door de inwoners wordt uitgevoerd. We hebben de samenwerking met Samen Sneller Duurzaam op gebied van vergroening en biodiversiteit versterkt door o.a. teksten voor de plaatselijke krant en het beheer van 2 paddenpoelen samen uit te voeren. Vanuit burgerinitiatieven zijn er in 2020 circa een vijftal beheerconvenanten afgesloten in het kader van zelfbeheer van groen door bewoners in de vorm van adoptie van boomspiegels en groenvakken.