Toelichting

--

Kwaliteit

Naarden-Bussum

Bij station Naarden-Bussum worden op termijn extra fietsparkeerplekken gerealiseerd aan de westzijde. Dit gebeurt ten tijde van de herinrichting van het stationsgebied aan de westzijde.

Bussum Zuid

Er is hard toegewerkt naar het realiseren van extra fietsparkeerplaatsen aan de oostzijde van station Bussum Zuid. Het gaat hier om een mogelijkheid op een aanzienlijke uitbreiding. In 2020 is besluitvorming hierover voorbereid. Binnen dit project is aandacht besteed aan aanbindmogelijkheden om diefstal te voorkomen. Met ProRail is de afstemming hierover nog niet afgerond. De te realiseren fietsparkeerplekken komen op het terrein van de NS (ProRail is beheerder). ProRail heeft een offerte in voorbereiding.