Toelichting

--

Kwaliteit

De statushouders met een bijstandsuitkering zijn in beeld gebracht. Er zijn voorzieningen ingekocht die zijn gericht op de ontwikkeling en uitstroom van statushouders. Eind 2020 zijn 147 statushouders in een re-integratietraject opgenomen. Door de coronacrisis is in veel gevallen de duur van (opleidings)trajecten langer geworden.