Toelichting

--

Kwaliteit

Dit is één van de onderdelen van het Programma van Eisen van de nieuwe Sporthal Bredius.  En bij de realisatie van een nieuw opslaggebouw op Sportpark Zuid wordt ook meteen een Mindervalide douche en toilet ingebouwd.  Ook in de ontwikkeling van de woningbouw op de Bredius is dit punt meegenomen.