Toelichting

--

Kwaliteit

Bij alle vervangingen en investeringen bij sportparken die op de planning staan, wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn om de sportparken te verduurzamen en/of toegankelijker te maken.