Toelichting

--

Kwaliteit

In kader van toezicht op de Noodverordening COVID-19 en de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 wordt  sinds maart met de politie nauw samengewerkt om de hotspots in beeld te brengen en te handhaven op plekken waar groepsvorming plaatsvindt. 

Op 1 juli 2020 heeft de raad besloten (motie 15 van het CDA) tot aanschaf van 6 bodycams ter bevordering van de veiligheid van de Boa’s bij de uitvoering van hun taken. Landelijk onderzoek heeft uitgewezen dat bodycams een bijdrage leveren aan de veiligheid van handhavers en ervoor zorgen dat conflictsituaties minder vaak uit de hand lopen (preventieve werking). Na het testen van verschillende merken is de keuze gevallen op bodycams van het merk Zepcam. Er zijn werk procedures vastgesteld en een Data protection impact assessment (DPIA) ter waarborging van een zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens. De boa’s dragen sinds de jaarwisseling bodycams tijdens hun dienst. Er is tot op heden nog niet mee gefilmd. De boa’s ervaren het als prettig dat de bodycam standby staat, er gaat een preventieve werking van uit.