Toelichting

--

Kwaliteit

Deze regeling wordt positief ontvangen door sportverenigingen. We zien dat met name sportverenigingen die bestuurlijk sterk staan (geen zorgen omtrent financiën, vrijwilligers e.d.) aanspraak maken op deze subsidie. Dit komt doordat het opzetten van sportactiviteiten voor specifieke doelgroepen extra inzet vraagt van de vrijwilligers die zich inzetten voor de sportverenigingen. Het budget dat voor deze subsidie beschikbaar is, is toereikend voor het aantal aanvragen. In 2020 zijn o.a. wekelijkse volleyballessen voor nieuwe Nederlanders georganiseerd. Door de corona uitbraak is een aantal geplande activiteiten in aangepaste vorm doorgegaan (bv. door buiten te laten plaatsvinden, zoals de Sportmix voor de jeugd in de kerstvakantie).