Toelichting

--

Kwaliteit

Het jaar 2020 was een ontwikkeljaar: Versa Welzijn en gemeente gingen met elkaar in gesprek over gemeentelijke doelen en wat Versa Welzijn hieraan kan bijdragen. De insteek is een meerjarige subsidie met SMART geformuleerde doelen, zodat Versa Welzijn en de gemeente weten wat zij van elkaar kunnen verwachten.  Dit traject bestond uit meerdere sessies in de 2e helft 2020 en wordt voortgezet in het eerste kwartaal 2021.