Toelichting

--

Kwaliteit

We hebben in 2020 met Stichting MEE nieuwe afspraken gemaakt over de invulling van cliëntondersteuning in Gooise Meren en aandachtsgebieden benoemd. De rol van cliëntondersteuning is beter afgebakend waardoor sneller resultaat wordt behaald. We zien dat de bekendheid van MEE is gegroeid en het aantal inwoners dat ondersteuning heeft gekregen sterk is toegenomen. Het aantal aanmeldingen is in de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld. Mede door corona is de vraag in het afgelopen jaar verder toegenomen. Om tijdig ondersteuning te blijven bieden is de capaciteit van MEE uitgebreid.