Toelichting

--

Kwaliteit

De gemeente beschikt over zevental snelheidsinformatiedisplays (SID's). De SID's registreren van alle passerende voertuigen de snelheid. Als er te hard wordt gereden, gaat de display knipperen. Als de snelheid onder de toegestane snelheid ligt, gebeurt dat niet. Door het plaatsen van een SID wordt bereikt dat verkeersdeelnemers, maar ook de omgeving, zich meer bewust zijn van de gereden snelheid. Als er te hard gereden wordt, is dit van invloed op de veiligheidsbeleving. De SID's dragen daarom bij aan een veiligere verkeersomgeving en indirect ook aan het verminderen van verkeersslachtoffers. In 2020 hebben wij op 61 plekken SID's ingezet. Dat is iets minder dan in 2019, namelijk 80. De geregistreerde informatie van de SID's wordt binnen de gemeente opgeslagen om niet alleen de inwoners van informatie te voorzien, maar ook om deze gegevens toe te passen bij het streven naar het veiliger maken van het verkeer in de gemeente Gooise Meren.