Toelichting

--

Kwaliteit

Beide scholen in deze ontwikkeling zijn inmiddels voltooid en in gebruik genomen. Uni-locatie Godelindeschool in oktober 2018 en het Wellantcollege na de zomervakantie 2019. In maart 2020 is de sloop van het oude Wellantcollege voltooid. Op 23 januari 2020 zijn de te bouwen 42 woningen in het dure segment in de verkoop gegaan. Medio juli was de vereiste 70% verkoop behaald en de omgevingsvergunning onherroepelijk. Voor de zomer was het bouwrijp maken voltooid en in november is de bouw gestart en heeft de nabetaling plaatsgevonden. De Alliantie heeft Latei aangetrokken voor de ontwikkeling van de woningen en het openbaar gebied. Wij begeleiden het proces en zien toe op de naleving van de gemaakte afspraken met externe partijen. De inrichting van het speelveld gaat tot stand komen met de kinderen in de buurt en de nieuwe kinderen die er komen wonen.