Toelichting

--

Kwaliteit

Nog niet veel scholen weten het programma te vinden. Daar is extra aandacht voor geweest (nieuwsbrief scholen, mond tot mond reclame, bellen scholen). Natuurlijk speelt corona hierbij een rol. Er is wel interesse geuit om het spel in 2021 te spelen. Het college hoopt dat de scholen van dit aanbod gebruikmaken. Er is op dit moment geen alternatief aangeboden. Prodemos, die het spel begeleidt, heeft alle fysieke bijeenkomsten voorlopig afgelast. Jeugdparticipatie wordt ook onderdeel van de Jeugdnota. In 2021 wordt hier verder aan gewerkt.