Toelichting

--

Kwaliteit

De plannen voor de herinrichting van de westzijde lopen volgens planning. De gemeente, ProRail en NS hebben een realisatieovereenkomst gesloten.  Inmiddels bevinden wij ons in de fase van de aanbestedingsprocedure. De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn intussen gestart.

Na de verwijdering van de sporen in 2019 zijn wij gestart met het opstellen van een gebiedsvisie voor de verdere doorontwikkeling van het gebied. Dit gebiedsproces is als gevolg van corona en de effecten hiervan op de spoorsector vertraagd. In 2021 informeren wij de raad over de uitkomsten van de participatie en doen wij voorstellen voor het vervolg.