Toelichting

--

Kwaliteit

Watergangen en stranden worden volgens planning geschoond. Wel moet worden opgemerkt dat het ruimen van gemaaide waterplanten (fonteinkruid) opnieuw extra kosten met zich mee heeft gebracht.