Toelichting

--

Kwaliteit

Met en na het opstellen van de visie Wonen met Zorg in 2021, wordt het gesprek aangegaan in de vierhoek. Ook tijdens het onderzoek dat als onderlegger dient voor de visie op wonen en zorg is de vierhoek nauw betrokken en bespreekt de gemeente met deze partners de eerste uitkomsten van het onderzoek in twee heisessies.