Toelichting

--

Kwaliteit

Jeugdverpleegkundigen werken samen met verloskundigen. Tijdens twee bijeenkomsten met (aanstaande) ouders wordt door jeugdverpleegkundigen voorlichting gegeven. Een paar keer per jaar is er overleg tussen Jeugd en Gezin en verloskundige-praktijken om samenwerkingsafspraken te verbeteren. 

Door de verbeterde samenwerking tussen Jeugd en Gezin en Jeugdconsulenten van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, is de op- en afschaling van zorg voor gezinnen gerichter en effectiever.

Jeugdartsen en leerplichtambtenaren hebben een gezamenlijke werkwijze ontwikkeld waardoor het (ongeoorloofd) ziekteverzuim eerder wordt aangepakt samen met school.