Toelichting

--

Kwaliteit

Wij hebben samengewerkt met het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSC) waardoor kinderen die opgroeien in armoede konden deelnemen aan sport en/of culturele activiteiten. Het JSC vormt een aanvulling op de gemeentelijke minimaregelingen, waaronder het Kinder- en jeugdbudget. In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst verlengd voor het jaar 2021. In 2020 hebben 166 kinderen deelgenomen aan sportactiviteiten en 40 kinderen aan culturele activiteiten. Bij sport is een daling van deelname geconstateerd -van 232 (2019) naar 166- wegens de belemmeringen die door corona zijn ontstaan.