Toelichting

--

Kwaliteit

Er zijn in 2020 twee bijeenkomsten geweest met onze convenantpartners over ruimtelijke projecten en sociaal beleid.