Toelichting

--

Kwaliteit

Tijdens de coronacrisis hebben de gemeenten de samenwerking opgezocht. Er is nauw samengewerkt met de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek.