Toelichting

--

Kwaliteit

De samenwerking met de buurtpreventieverenigingen is doorgezet en waar mogelijk versterkt op diverse thema's. Door het coronavirus waren de ontmoetingen vrijwel altijd digitaal. Deze (digitale) afstand zorgde voor een extra uitdaging om een effectieve samenwerking te bereiken.  Met enkele buurtplatforms is de betrokkenheid op het gebied van veiligheid versterkt, door meer samen te werken op het gebied van veiligheidsvraagstukken. Een groep inwoners heeft ons benaderd om een nieuw burgerinitiatief op het gebied van veiligheid op te zetten. Wij zijn momenteel nog met deze groep in gesprek. 

Wij hebben in samenwerking met de politie actief informatie uitgewisseld met burgerinitiatieven over veiligheid in de wijk. Met name bij hotspots op diverse veiligheidsonderwerpen is de samenwerking met burgerinitiatieven versterkt om tot een sterkere aanpak te komen. Enerzijds konden wij op deze manier handelingsperspectief bieden aan inwoners. Anderzijds konden inwoners aangeven wat er leeft in de buurt, waardoor wij samen met de politie beter maatwerk konden leveren.  Door de besmettingsrisico's van het coronavirus kon een groot deel van de geplande flyeracties, presentaties, promotieacties, wijkschouwen en andere bewustzijnsacties niet doorgaan.