Toelichting

--

Kwaliteit

Samen met de Regio Gooi en Vecht wordt invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma Cultuur en Recreatie 2020-2023 dat in 2019 is vastgesteld. De huidige stand van zaken wat betreft een aantal grotere onderwerpen is de volgende: 

In 2019 heeft ten behoeve van de bewegwijzering van het regionale wandelnetwerk een pilot plaatsgevonden met biocomposiet bewegwijzering. Omdat er op grote schaal vernielingen plaatsvonden aan deze bewegwijzering, is besloten de pilot te beëindigen. Afgelopen jaar is de pilot-markering daarom vervangen door de oorspronkelijke hardhouten bewegwijzering. 

Doordat VVV Nederland vanaf 2021 stopt met de websites, heeft de Regio Gooi en Vecht zelf een vervangende regionale website ontwikkeld: www.visitgooivecht.nl. Deze website is zeer goed ontvangen en biedt inwoners en bezoekers van de regio op een aantrekkelijke manier actuele informatie.