Toelichting

--

Kwaliteit

De regionale Detailhandelsvisie is geactualiseerd. We geven uitvoering aan deze visie door geen detailhandel vierkante meters toe te voegen op solitaire locaties. Verder werken we aan het compacter en daardoor economisch vitaal houden van winkelgebieden.  Dit in de geest van deze visie.