Toelichting

--

Kwaliteit

Er is een tijdelijke locatie op de Parallelweg nabij station Naarden-Bussum. De fietsen, die verwijderd zijn van het voorplein van het station Naarden-Bussum, staan hier opgeslagen en kunnen daar weer worden opgehaald door de eigenaar. Een definitieve oplossing/locatie is nog niet gevonden/gerealiseerd. De huidige locatie blijft tot uiterlijk de start van het project "Westzijde station Naarden Bussum" beschikbaar.