Toelichting

--

Kwaliteit

Een beleidsmatig kader voor het proactief plaatsen van grotere aantallen laadpalen, is in 2020 nog niet gereed gekomen. Op dit moment is de MRA-E bezig met het opstellen van een regionale visie. Deze visie zal aanhaken bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Het is zinnig dit af te wachten. Deze visie wordt in het tweede kwartaal van 2021 verwacht en zal voor ons het vertrekpunt vormen voor het opstellen van beleid voor het plaatsen van laadpalen. Dit beleid is nodig omdat er in 2020 een flink aantal bezwaren geweest zijn tegen het plaatsen van laadpalen en dit bemoeilijkt het plaatsen van grotere aantallen laadpalen op één locatie.