Toelichting

--

Kwaliteit

Het afgelopen jaar hebben we ons verdiept in het ontwikkelen van een digitaal initiatievenplatform. De uitkomsten van het onderzoek gaven aanleiding om te besluiten niet tot de realisatie van een digitaal platform over te gaan. De behoefte ontbreekt aan een dergelijk platform en initiatiefnemers vinden vaak zelf hun weg via bestaande social media.