Toelichting

--

Kwaliteit

Vanuit enkele inwoners kwam het initiatief om een speeltuinapp te ontwikkelen. Wij hebben de algemene locatiegegevens van onze speelvoorzieningen beschikbaar gesteld voor gebruik in de app. Daarnaast wordt gemeentebreed gekeken naar het openstellen van kaartviewer voor externe gebruikers. Ook de gegevens van de speelvoorzieningen zijn opgenomen in de kaartviewer. Deze is momenteel alleen voor intern gebruik opengesteld; de verwachting is de kaartviewer ook deels voor externen wordt opengesteld.