Toelichting

--

Kwaliteit

We werken aan continue verbetering van de projectcontrol met aandacht voor de voortgang van de projecten, het beheersen van de risico's en het bewaken van de projectbudgetten.