Toelichting

--

Kwaliteit

De accountmanager ondernemers heeft het afgelopen jaar voornamelijk in het kader van de coronacrisis steeds pro-actief contact onderhouden met ondernemers. Daarbij lag de focus op het wijzen van ondernemers op mogelijkheden voor steun en het beantwoorden van hieraan gerelateerde vragen.