Toelichting

--

Kwaliteit

Bij de ruimtelijke projecten zijn de convenantspartners (Seniorenraad, WAC, Platform toegankelijkheid, Fietsersbond) betrokken. Ook worden de ketenpartners (OFGV, Waternet, Veiligheidsregio, GGD) bij de ruimtelijke projecten betrokken. Zij hebben ook een rol gekregen bij de drie omgevingstafels.

Voor participatie wordt een leidraad opgesteld. Hierin wordt onderscheid gemaakt in complexe en minder complexe projecten. De evaluatie van de Omgevingstafels wordt hierin geïntegreerd.