Toelichting

--

Kwaliteit

Conform het strategische accommodatiebeleidsplan en op basis van nog vast te stellen beleid, o.a. Cultuurvisie en Erfgoedvisie, wordt afgeleid welke panden en gronden relevant zijn om in eigendom te hebben. Panden die niet relevant zijn en geen bijdrage leveren aan de beleidsdoelen of maatschappelijk relevant zijn, zullen worden afgestoten. De Erfgoedvisie en Cultuurvisie worden in 2021 aan de raad aangeboden.