Toelichting

--

Kwaliteit

Een bijeenkomst voor ouders van risicojongeren heeft vanwege de coronamaatregelen niet plaatsgevonden. In plaats van een bijeenkomst is aansluiting gezocht bij de ouders van de individuele jongeren.