Toelichting

--

Kwaliteit

Om verkeerslichtenregelingen te kunnen evalueren, is het noodzakelijk dat de automaten zijn aangesloten op de verkeerscentrale van de provincie. Wij hebben met de provincie afgesproken dat zij de evaluaties uitvoeren. Op dit moment is 1 verkeerslichtenautomaat gekoppeld met de centrale. De wens is om alle VRI aan de centrale te koppelen. In 2020 is onderzocht of de VRI automaten omgebouwd of vervangen moeten worden teneinde aansluiting op de centrale mogelijk te maken. Het onderzoek is eind 2020 afgerond. In 2021 worden de VRI automaten geschikt gemaakt voor communicatie met de verkeerscentrale van de provincie. Tot die tijd zullen er geen controles kunnen plaatsvinden op verkeerskundige werking en prestatie.