Toelichting

--

Kwaliteit

Binnen het project rondom de schootsvelden in Muiden wordt P2 betrokken. Zo is naar de capaciteit gekeken en zijn de inrichting, veiligheidsbeleving en aanrijdroute opnieuw beoordeeld.  Samen met verschillende stakeholders is gewerkt aan een integrale visie voor het gebied rondom station Bussum Zuid