Toelichting

--

Kwaliteit

Stichting Accessibility heeft in 2020 een inspectie uitgevoerd op de tekstuele content van de website. Naar aanleiding van de eindrapportage van de Stichting zijn de laatste correcties doorgevoerd en voldoet de dienstverleningswebsite en de bestuurlijke website aan de toegankelijkheidseisen van de overheid. De inspectie op de online formulieren viel niet binnen de scope van het onderzoek. In 2021 zullen de e-formulieren worden overgezet naar het nieuwe zaaksysteem. Op dat moment zullen de e-formulieren worden getoetst op toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. 

In 2020 is ook gestart met webcare. Hiermee wordt klantenservice verleend via social media. Naast het beantwoorden van vragen en klachten, worden ook berichten gemonitord op social media die een relatie hebben met de gemeentelijke organisatie. Webcare stelt ons in staat snel op situaties in te spelen, kansen en gevaren te signaleren en proactief op berichten te reageren.