Toelichting

--

Kwaliteit

Het opstellen van de visie "Aan de Gooise Kust" is volgens planning verlopen. De visie is op 1 juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Eén van de aanbevelingen uit de visie is om te komen tot een uitvoeringsprogramma voor de Havens van Muiden. Eind 2020 is samen met de stakeholders uit Muiden de huidige situatie met alle kansen en dilemma's visueel gemaakt. Het uitvoeringsprogramma wat aan de hand daarvan wordt vormgegeven, zal naar verwachting in Q3 van 2021 aan de raad gepresenteerd worden.