Toelichting

--

Kwaliteit

In 2019 is gestart met de ontwikkeling van een integraal plan 'Buitenruimte in Beeld'. Ook de inwoners zijn betrokken bij deze ontwikkeling. In december 2019 heeft een digitale enquête de inwoners de kans gegeven om aan te geven waar zij kansen zien voor meer groen, biodiversiteit etc. Met de input van de inwoners en professionals vanuit o.a. het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten is het plan opgesteld. In het laatste kwartaal van 2020 is Buitenruimte in Beeld vastgesteld. De nadere uitwerking in een biodiversiteitsactieplan volgt in 2021.