Toelichting

--

Kwaliteit

Op basis van de door de gemeenteraden vastgestelde speerpunten voor de Regionale Samenwerkingsagenda (2019 - 2022) is een nota opgesteld waarin de regio de punten benoemt die gezamenlijk worden uitgewerkt.  De RSA 2019 - 2022 omvat  het bevorderen van mobiliteit, duurzaamheid, een goed woon - werk klimaat, het versterken van het sociaal domein en de ontwikkeling van een Regionale Omgevingsvisie.  Die visie dient bouwstenen aan te leveren voor de diverse lokale omgevingsvisies.