Toelichting

--

Kwaliteit

De uitvoeringsagenda maakt onderdeel uit van de Mobiliteits- en Parkeervisie. De besluitvormingsprocedure voor de vaststelling van het plan loopt en is nog niet afgerond.