Toelichting

--

Kwaliteit

In samenspraak met een klankbordgroep van raadsleden heeft het college gewerkt aan een nota verbonden partijen met als doel meer grip te krijgen op deze samenwerkingsverbanden. De doelen van samenwerking met verbonden partijen zijn beschreven en er is een toetsingskader ontwikkeld om te beoordelen of college en raad een samenwerking moeten aangaan, continueren of juist zouden moeten stoppen. Het is de bedoeling dat de nota in het eerste kwartaal van 2021 aan de Raad wordt voorgelegd.