Toelichting

--

Kwaliteit

De Omgevingswet  treedt in werking op 1 januari 2022. In Gooise Meren blijven we werken aan de eerste versies van de Omgevingsvisie (begin 2021), het Omgevingsplan (2021), de programma's voor het centrum van Bussum (2020), Muiden (2021) en biodiversiteit (2021). Voor de implementatie sluiten we aan bij de organisatieontwikkeling van Gooise Meren (houding en gedrag, werkprocessen).