Toelichting

--

Kwaliteit

De Mobiliteits- en Parkeervisie en het daarbij horende uitvoeringsprogramma bevinden zich in de laatste fase voor bestuurlijke besluitvorming. Zowel inwoners, ondernemers als samenwerkingspartners zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de visie.