Toelichting

--

Kwaliteit

Het opstellen was een intensief en zorgvuldig proces waarbij veelvuldig is overlegd met diverse stakeholders.
In het voorjaar hebben wij het participatieproces afgerond en de visie in eerste concept voorgelegd aan belangrijke stakeholders als bewonersverenigingen Naarden-Vesting en Muiden, ondernemers en Fietsersbond. Deze stakeholders konden zich echter onvoldoende vinden in de visie. Daarom hebben we in augustus en september een extra participatieronde ingelast om opnieuw met hen te spreken. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen aan de visie.  Daarna kregen wij van allen positieve reacties. De besluitvormingsprocedure voor de vaststelling van de visie is eind 2020 gestart.