Toelichting

--

Kwaliteit

Met de belanghebbenden zijn er in 2020 risicodialogen gevoerd. Door de landelijk situatie zijn deze maatregelen tijdelijk gestaakt. Begin 2021 is er weer een doorstart gemaakt met het voeren van de risicodialogen. Het maatregelenplan volgt na het afronden van de dialogen en is om die reden nog niet opgesteld.